NOVA WORLD PHAN THIẾT

TP. PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN – VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ: NOVALAND GROUP

QUY MÔ: 1000 HA

Sản phẩm sử dụng :

Thanh TC 40.75

Thanh TS35.48

Thanh TS57.48

Và phụ kiện đi kèm

Một số hình ảnh dự án: