AQUA CITY

TP.BIÊN HOÀ – T.ĐỒNG NAI – VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ: NOVA LAND GROUP

QUY MÔ:  GẦN 1000 HA

Sản phẩm sử dụng :

Thanh TC 75.75

Thanh TS35.48

Thanh TS57.48

Và phụ kiện đi kèm

Một số hình ảnh dự án: