Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, những người có nhu cầu sử dụng những sản phẩm cao cấp nhất cho công trình của mình. Năm 2023, NOVA M&C chính thức phát triển thêm dòng sản phẩm mới với tên gọi NOVATRUSS LUXURY INOX 304. Với khả năng chống rỉ sét xuất sắc của inox 304, chúng tôi mang tới cho khách hàng những sản phẩm cao cấp nhất

THANH TC40.75 -100 Az100 -g550

Thông số:  TC40.75-100
Vật liệu Thép mạ nhôm kẽm
Độ dày:  0.75-1.0mm
Tiết diện:  Thanh C định hình
Ứng dụng:  Làm cầu phong cho mái bê tông
Thanh-C75-Novatruss

THANH TC75.75 -100 Az100 -g550

Thông số:  TC75.75-100
Vật liệu Thép mạ nhôm kẽm
Độ dày:  0.75-1.0mm
Tiết diện:  Thanh C định hình
Ứng dụng:  Làm vì kèo, cầu phong

THANH Tc100.75 -100 Az100 -g550

Thông số:  TC100.75-100
Vật liệu Thép mạ nhôm kẽm
Độ dày:  0.75-1.0mm
Tiết diện:  Thanh C định hình
Ứng dụng:  Làm vì kèo, xà gồ

THANH MÈ TS32.50, TS35.48, TS40.48-60 AZ100 - G550

Thông số:  TS32.50, TS35.48, TS40.48-60
Vật liệu:  Thép mạ nhôm kẽm
Độ dày:  0.5-0.6mm
Tiết diện:  Thanh Omega
Ứng dụng:  Dùng để làm thanh mè lợp ngói

THANH MÈ chân TS55.50, TS57.48 AZ100 - G550

Thông số:  TS55.50,TS57.48
Vật liệu:  Thép mạ nhôm kẽm
Độ dày:  0.5mm
Tiết diện:  Thanh Omega
Ứng dụng:  Dùng để làm thanh mè chân, cầu phong