Hệ thống máng xối treo

Máng xối treo là máng xối nằm ở vị trí cuối cùng của mái

ẢNH CÔNG TRÌNH